ΙΑΤΡΕΙΟ

Οι θεραπείες μου παρέχονται σε ένα χώρο καθαρό
(όπου τηρούνται με ακρίβεια όλοι οι κανόνες αντισηψίας και απολύμανσης), ανοικτό, φωτεινό και ήρεμο.